badiyənişin


badiyənişin
ə.f. «çöldə oturan» çöldə yaşayan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.